Hoe werken wij?

Als u gebruik gaat maken van één of meer van onze diensten, starten wij steeds met een begingesprek. Daarin:

  • Maken we kennis met elkaar.
  • Luisteren wij naar uw klachten en gewenste verbeteringen.
  • Bepalen we samen voor welke van onze diensten u in aanmerking komt.
  • Stellen we samen uw gewenste eindresultaten van onze dienstverlening vast.
  • Schetsen wij hoe op basis van fysiotherapie, haptonomie en/of NLP-coaching  wordt gewerkt binnen de diverse sessies.
  • Maken wij een inschatting van het benodigd aantal sessies en de kosten.


Wij stellen vervolgens een individueel en voor u op maat gesneden behandelings- /begeleidingstraject samen, dat wij bij de start met u doorspreken.
Tijdens het traject wordt door ons regelmatig teruggekoppeld naar het begingesprek.
Voor zover van toepassing worden vastgelegde eindresultaten en/of aantal sessies ietwat bijgesteld.
Tijdens het eindgesprek toetsen wij het behaalde resultaat en uw tevredenheid over het traject.

Het geplande traject, de voortgang e.d. kan – voor zover van toepassing – door ons worden afgestemd met de verwijzende instantie, het bedrijf/onderneming (Bedrijfsarts of Personeelszaken) respectievelijk  de vereniging/ club (Technische of Trainingsstaf).