Kosten?

De verschuldigde kosten kunnen via uw Ziektekostenverzekeraar worden verrekend. Afhankelijk van uw Ziektekostenverzekeringspakket kan dit uitkomen op een totale of gedeeltelijke vergoeding van onze factuur.

Voor ondernemers, leidinggevenden, managers en sporters kan een beroep worden gedaan op hun eigen Ziektekostenverzekeringspakket. De onderneming, het bedrijf respectievelijk de vereniging/club – als opdrachtgever voor Care & Coach Connection – kan voor zover van toepassing eventueel resterende kosten voor hun rekening nemen.